相关链接
联系方式
  • 通信地址:湖北黄石磁湖路11号
  • 邮编:435002
  • 电话:0714
  • 传真:
  • Email:huyj@hbnu.edu.cn
当前位置:> 首页 > 论文著作 > 正文
2018年主要论文
作者:胡艳军,等
关键字:2018,论文
论文来源:期刊
发表时间:2018年

1. Chun-Yan Liang, Wei Xia, Cheng-Zhang Yang, Yong-Chang Liu, Ai-Min Bai, Yan-Jun Hu*, Carbon, 2018, 130, 257–266.

2. Li-Yang Cheng, Cheng-Zhang Yang, Hui-Zi Li, Min Li, Ai-Min Bai, Yu Ouyang, Yan-Jun Hu*Luminescence, 2018, 33, 209–218.

3. Di Zhang, Xin Zhang, Yong-Chang Liu, Sheng-Chao Huang, Yu Ouyang, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Liquids, 2018, 258, 155–162.

4. Cheng-Zhang Yang, Lin-Yi Li, Xiao-Han Wang, Si-Qian Yu, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Recognition, 2018, 31, e2691.

5. Zhi-Qiang Zhou, Ren Yan, Jie Zhao, Li-Yun Yang, Ji-Lei Chen, Yan-Jun Hu, Feng-Lei Jiang*, Yi Liu*, Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 254, 8–15.

6. Xiao-Yang Fan, Yu-Jiao Liu, Kai Chen, Feng-Lei Jiang, Yan-Jun Hu, Dan Liu, Yi Liu*, Yu-Shu Ge*, European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 143, 1090–1102.

7. Xiao-Yang Fan, Lian Yuan, Can Wu, Yu-Jiao Liu, Feng-Lei Jiang, Yan-Jun Hu, Yi Liu*,  Toxicology Research, 2018, 7, 191–200.