相关链接
联系方式
当前位置:> 首页 > 最新动态 > 正文
2018.06 A co-authored paper by Liu et al. was accepted by Adv. Mater.!

Guoqiang Liu,? Lina Chen,? Jin Liu,? Meng Qiu,? Zhuang Xie,# Jian Chang,? Yaokang Zhang,? Yu Yang,? Peng Li,? Qi Gan,? Jian Shang,? Dangyuan Lei? and Zijian Zheng*,? Adv. Mater., 2018, accepted.

Congratulations!